Our People
 • ZHAO,Yanqing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yqzhao@liu-shen.com

 • ZHENG,Haitao

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:htzheng@liu-shen.com

 • ZHENG,Peng

  Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:pengzheng@liu-shen.com

 • ZHONG,Wen

  Partner |Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:wenzhong@liu-shen.com

 • ZHU,Qin

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:qinzhu@liu-shen.com

 • ZHU,Xiaolin

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xlzhu@liu-shen.com

 • ZOU,Stephen

  Ph.D.| Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zlzou@liu-shen.com