Our People
 • ZHANG,Sibao

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:sbzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Wenhui

  Partner | Attorney-at-Law| Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:whzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Xiaofei

  Partner|Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616-5025 Phone:13520425353
  Email:xfzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Xiaoming

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xmzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Yanhong

  Trademark Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yhzhangb@liu-shen.com

 • ZHANG,Yuan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuanzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Yuhong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yhzhang@liu-shen.com

 • ZHAO,Biyang

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:byzhao@liu-shen.com

 • ZHAO,Guorong

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:grzhao@liu-shen.com

 • ZHAO,Hongying

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:hyzhao@liu-shen.com

 • ZHENG,Haitao

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:htzheng@liu-shen.com

 • ZHENG,Peng

  Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:pengzheng@liu-shen.com