Our People
 • CHEN,Xiaowen

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xwchen@liu-shen.com

 • CHEN,Yaojian

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yjchen@liu-shen.com

 • CHEN,Ziyan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zychen@liu-shen.com

 • CUI,Kang

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:kangcui@liu-shen.com

 • DAI,Ruihui

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:rhdai@liu-shen.com

 • DENG,Jinhua

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:jhdeng@liu-shen.com

 • DENG,Liping

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:lpdeng@liu-shen.com

 • DENG,Yanan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yndeng@liu-shen.com

 • DI,Wankui

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:wkdi@liu-shen.com

 • DING,Meng

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:mengding@liu-shen.com

 • DING,Ziyu

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zyding@liu-shen.com

 • DONG,Qiling

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:qldong@liu-shen.com