Our People
 • CHEN,Xi

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xichen@liu-shen.com

 • CHEN,Xiaofan

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xfchen@liu-shen.com

 • CHEN,Xiaowen

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xwchen@liu-shen.com

 • CHEN,Yaojian

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yjchen@liu-shen.com

 • CHENG,Chi

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:chicheng@liu-shen.com

 • CUI,Kang

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:kangcui@liu-shen.com

 • DENG,Liping

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:lpdeng@liu-shen.com

 • DENG,Yanan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yndeng@liu-shen.com

 • DI,Wankui

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:wkdi@liu-shen.com

 • DING,Yi

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yiding@liu-shen.com

 • FENG,Xiaoyan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xyfeng@liu-shen.com

 • Gao,Rui

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ruigao@liu-shen.com