弁理士・弁護士
 • WANG,Xiaohui

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xhwangb@liu-shen.com

 • WANG,XiaoJing

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xjwang@liu-shen.com

 • WANG,Xiaoyan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xybwang@liu-shen.com

 • WANG,Xinhua

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xhwang@liu-shen.com

 • WANG,Xinyu

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xywang@liu-shen.com

 • WANG,Ying

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yingwang@liu-shen.com

 • WANG,Zengqiang

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zqwang@liu-shen.com

 • WEI,Yuguang

  Partner | Trademark Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ygwei@liu-shen.com

 • WU,Bingfen

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:bfwu@liu-shen.com

 • WU,Minglei

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:mlwu@liu-shen.com

 • WU,Tian

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:tianwu@liu-shen.com

 • WU,Ziqing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zqwu@liu-shen.com