Our People
  • PENG,Cheng

    Patent Attorney

    TEL:86-21-5133 6899
    Email:chengpeng@liu-shen.com

  • PENG,Jiuyun

    Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

    TEL:86-10-6268 1616
    Email:jypeng@liu-shen.com

  • PIAO,Yuan

    Patent Attorney

    TEL:86-10-6268 1616
    Email:yuanpiao@liu-shen.com