Our People
 • WANG,Zengqiang

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zqwang@liu-shen.com

 • WEI,Yuguang

  Partner | Trademark Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ygwei@liu-shen.com

 • William J. Wang

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jgwang@liu-shen.com

 • WU,Bingfen

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:bfwu@liu-shen.com

 • WU,Minglei

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:mlwu@liu-shen.com

 • WU,Tian

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:tianwu@liu-shen.com

 • WU,Ziqing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zqwu@liu-shen.com

 • XIANG,Chunling

  Trademark Attorney

  TEL:86-10-6268 1616-6017
  Email:clxiang@liu-shen.com

 • XIAO,Jingquan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jqxiao@liu-shen.com

 • XIE,Chen

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:chenxie@liu-shen.com

 • XIE,Jia

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jiaxie@liu-shen.com

 • XING,Yue

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuexing@liu-shen.com