Our People
 • YANG,Zhenkun

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zkyang@liu-shen.com

 • YAO,Guanyang

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:gyyao@liu-shen.com

 • YE,Qifeng

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:qfye@liu-Hen.com

 • YI,Fangfang

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ffyi@liu-shen.com

 • YI,Guifen

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:gfyi@liu-shen.com

 • YU,Jianyang

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:eugeneyu@liu-shen.com

 • YU,Xiaoning

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xnyu@liu-shen.com

 • YU,Xiaowen

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xwyu@liu-shen.com

 • YUAN,Jing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jingyuan@liu-shen.com

 • YUAN,Yuan

  Trademark Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuanyuan@liu-shen.com

 • YUE,Xuelan

  Partner | Attorney at Law| Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xlyue@liu-shen.com

 • YUE,Yongjuan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yjyue@liu-shen.com