Our People
 • DONG,Qiling

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:qldong@liu-shen.com

 • FANG,Yixiang

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:yxfang@liu-shen.com

 • FENG,Xiaoyan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xyfeng@liu-shen.com

 • Gao,Rui

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ruigao@liu-shen.com

 • GAO,Wei

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:weigao@liu-shen.com

 • GE,Fei

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:feige@liu-shen.com

 • GE,Qing

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:qingge@liu-shen.com

 • GUAN,Yu

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuguan@liu-shen.com

 • GUO,Hong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:hongguo@liu-shen.com

 • Guo,Xiaodong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xdguo@liu-shen.com

 • GUO,Xinyu

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xyguo@liu-shen.com

 • GUO,Yan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yanguob@liu-shen.com