Our People
 • HUANG,Xiaocong

  Patent Attorney

  TEL:86-28-8532 9776
  Email:xchuang@liu-shen.com

 • JIA,Hongbo

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:hbjia@liu-shen.com

 • JIA,Jiawei

  Patent Attorney

  TEL:86-21-5133 6899
  Email:jwjia@liu-shen.com

 • JIA,Zhanying

  Managing Partner | Trademark Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:zyjia@liu-shen.com

 • JIAO,Yuheng

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yhjiao@liu-shen.com

 • JIN,Mingzhong

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:mzjin@liu-shen.com

 • JIN,Nican

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ncjin@liu-shen.com

 • JIN,Yujie

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yjjin@liu-shen.com

 • KIM Lan

  Patent Engineer

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:mail@liu-shen.com

 • KONG,Xianjing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xjkong@liu-shen.com

 • LAN,Gongbin

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:gblan@liu-shen.com

 • LI, Qi

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:qili@liu-shen.com