Our People
 • ZHANG, Xinyue

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xyzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Bangshuai

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:bszhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Bo

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:bozhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Guidong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:gdzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Hong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:hongzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Jian

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jianzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Jianfeng

  Patent Attorney | Apprentice Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jfzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Jing

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jingzhangb@liu-shen.com

 • ZHANG,Jinyu

  Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jyzhangb@liu-shen.com

 • ZHANG,Jun

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:junzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Sibao

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:sbzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Wenhui

  Partner | Attorney-at-Law| Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:whzhang@liu-shen.com