Our People
 • YI,Guifen

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:gfyi@liu-shen.com

 • YU,Xiaoning

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xnyu@liu-shen.com

 • YU,Xiaowen

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xwyu@liu-shen.com

 • YUAN,Jing

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:jingyuan@liu-shen.com

 • YUAN,Yuan

  Trademark Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuanyuan@liu-shen.com

 • YUAN,Yue

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yueyuan@liu-shen.com

 • YUE,Xuelan

  Partner | Attorney at Law| Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xlyue@liu-shen.com

 • YUE,Yongjuan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yjyue@liu-shen.com

 • ZHAI,Ran

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:ranzhai@liu-shen.com

 • ZHAN,Chengbin

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:cbzhan@liu-shen.com

 • ZHANG, Michael

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xiangzhang@liu-shen.com

 • ZHANG, Xinyue

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xyzhang@liu-shen.com