Our People
 • ZHANG,Xiaofei

  Partner|Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xfzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Xiaoming

  Partner | Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:xmzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Yanhong

  Trademark Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yhzhangb@liu-shen.com

 • ZHANG,Yinying

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yyzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Yuan

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yuanzhang@liu-shen.com

 • ZHANG,Yuhong

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:yhzhang@liu-shen.com

 • ZHAO,Biyang

  Partner | Patent Attorney | Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:byzhao@liu-shen.com

 • ZHAO,Hongying

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:hyzhao@liu-shen.com

 • ZHENG,Haitao

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:htzheng@liu-shen.com

 • ZHENG,Peng

  Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:pengzheng@liu-shen.com

 • ZHONG,Wen

  Partner |Attorney at Law

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:wenzhong@liu-shen.com

 • ZHU,Qin

  Patent Attorney

  TEL:86-10-6268 1616
  Email:qinzhu@liu-shen.com